Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
MPK-Łódź Sp. z o.o.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK – Łódź Sp. z o.o.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego